KeresésEuroexam leírása

Szerintünk:

Könnyebb vizsga, az egynyelvű típusa nem tartalmaz közvetítést (fordítást). A gyakorlati nyelvtudást méri, a feladatokat is így alakították ki. Nincs nyelvtani teszt, és szótár is használható, még a magnóhallgatásnál is (a végén) és a szóbelin is (a felkészülésnél). A szóbeli előtt lehetőség van az önálló témakifejtés részre felkészülni!

Kétnyelvű vizsga is választható, ám azt a közvetítés, mely a szóbelin (magnóhallgatás vizsgarész) és az írásbelin is megjelenik igen nehézzé teszi.


A vizsga részei

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melyek külön is letehetőek.


A vizsga tartalma


Írásbeli

Irányított fogalmazás: a vizsgázóknak két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia, egy formális (ügyintéző) levelet és egy választott esszét.


Olvasás-szövegértés: 3 feladatot kell megoldani.

Részletes és általános szövegértést is vizsgálnak. A feladatok: bekezdések címének kiválasztása,állítások és szövegek összerendelése, szöveg alapján többféleválasztásos kérdésekre válaszadás.

Szóbeli

 

Beszédértés: szintén három részből áll.

Az első feladatban a különböző beszélgetéseknél a kommunikációs célokat kell a megadott válaszok közül kiválasztani.

A második feladatnál a hallott szöveg alapján kell az összefoglalást kiegészíteni.

A harmadik feladatban pedig a szöveg alapján többféle választásból kell a helyeset kiválasztani.

 

Bemutatkozás: Néhány egyszerű, személyes kérdésre kell válaszolni.


Prezentáció: 10 perces felkészülési idő (külön teremben) után 2 percig összefüggően kell beszélni a kapott képsorozatról.


Szituációs gyakorlat: A vizsgáztató három szituációt vezet fel,  melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie.


Információ és véleménycsere, probléma megoldás: Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala megadott információ alapján. A vizsgázók közösen oldják meg a feladatot.

 

Mintafeladatok itt.


Honlap