KeresésKezdő angol - összehasonlítás

Adjectives - Comperative

Melléknevek – Összehasonlítás

 

Egyforma/nem egyforma:

Alapfokú összehasonlításnál, amikor egyforma tulajdonságokkal rendelkezik két dolog, a következő szerkezetet használjuk:

as ………… as

not as …………. as

My car is as clean as yours. – Az én autóm olyan tiszta, mint a tied.

My house is not as big as yours. – Az én házam nem olyan nagy, mint a tied.

 

 

Olyanabb, mint

Középfokú összehasonlításnál, amikor valami olyanabb, mint más, a melléknév középfokú alakját és a ’than’ összehasonlító szót használjuk.

Pl.:       Sylvie is nicer than Suzy. – Sylvie szebb, mint Suzy.

My bag is more expensive than yours. – Az én táskám drágább, mint a tied.

 

A melléknevek középfokú alakjai (a magyarban a -bb rag)

Ha a melléknév 1 szótagból áll vagy ’y’-ra végződik: -er

Pl.:       big – bigger

strong – stronger

young - younger

happy – happier

 

Helyesírás:

A szó végi ’y’ ’i’-re változik.

Pl.:       happy – happier

lazy – lazier

A szó végi mássalhangzót megduplázzuk, ha a szó vége mássalhangzó + magánhangzó + mássalhangzó

Pl.:       big – bigger

hot – hotter

wet – wetter

 

Ha a melléknév több szótagból áll, a ‘more’ szócskát tesszük elé.

Pl.:       expensive – more expensive

comfortable – more comfortable

 

 

A legolyanabb

Felsőfokú összehasonlításnál a ’the’ névelőt és a melléknév felsőfokú alakját használjuk.

Pl.:       He is the strongest. – Ő a legerősebb.

She is the most intelligent. – Ő a legokosabb.

 

A melléknevek felsőfokú alakjai (magyarban: a leg…..bb)

Ha a melléknév 1 szótagból áll vagy ’y’-ra végződik: -est

Pl.:       big – biggest

strong – strongest

young - youngest

happy – happiest

 

Helyesírás:

A szabályok megegyeznek a középfoknál leírtakkal.

 

Ha a melléknév több szótagból áll, a ‘most’ szócskát tesszük elé.

Pl.:       expensive – most expensive

comfortable – most comfortable

 

 

Rendhagyó formák:

Vannak rendhagyó melléknevek, ahol a középfokot és a felsőfokot sem a fenti szabályok alapján képezzük. Ezeket meg kell tanulni.

Pl.:       rossz: bad – worse – worst

jó: good – better – best

sok: many/much – more – most

kevés, kicsi: little/few – less – least

 

 

gyakorló feladatok

 

 

 

tanulj velünk angolul