KeresésBME nyelvvizsga leírás

Szerintünk:

Jól összeállított vizsga, igyekszik az objektív értékelést minden vizsgarészben megvalósítani. A szóbeli vizsgarész nem túl nehéz, bár a magnóhallgatásnál 10 kérdésre kell válaszolni. Az írásbeli nehézségét a feladatok száma és összetettsége adja, bár még mindig egyszerűbb, mint például az FCE vizsga. A pontozás egyes feladatokban (pl.: fordítás) eléggé büntető jellegű, könnyű a 40%-os teljesítmény minimum alá kerülni, ami sikertelen részvizsgát jelent. Ugyanakkor jó nevű, Magyarországon maximálisan elismert nyelvvizsga.

Már egynyelvű változata is van a vizsgának, amiből az írásbeli legnehezebb feladata, a fordítás kikerült.


A vizsga részei

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melyek külön is letehetőek. Ha a vizsgázó komplex nyelvvizsgára jelentkezett, de csak az egyik részvizsga sikerült, a sikeres részvizsgáról bizonyítványt kap.


A vizsga tartalma


Kétnyelvű:

Írásbeli

Nyelvismeret: egy gap filling (lyukas szöveg kitöltése) és egy többféle választásos tesztet kell a vizsgázóknak megoldani. Segítség, hogy a  többféle választásos teszt is összefüggő szöveg.

Irányított fogalmazás: a vizsgázóknak egy (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. Két témából lehet választani, általában az egyik baráti levél.

Olvasás-szövegértés: 2 különböző szöveghez kapcsolódóan két szövegértési feladatot kell megoldani. Ezek kétfélék: párosítás (sentence matching), ami általános szövegértést vizsgál és kérdésekre szöveg alapján válaszadás, ami a részletes szövegértést vizsgálja.

Fordítás: autentikus szöveg magyar nyelvre történő lefordítása. Itt talán a legfontosabb, mennyire tudunk magyarul.


Egynyelvű:

Írásbeli

Gyakorlatilag ugyanaz, mint a kétnyelvű, csak a fordítás rész hiányzik, illetve nincs teszt, a rövidebb gap filling a szövegértés része.


Szóbeli

(Egy és kétnyelvű vizsgánál megegyezik)

- Irányított beszélgetés téma alapján. A vizsgáztatók kérdeznek egy témával kapcsolatban, általános beszélgetés a vizsgázó életéről, tapasztalatairól, a vele történtekről.

- Önálló témakifejtés kép alapján 4-5 percben. Nem képleírás! Viszont jól fel lehet rá készülni, a témakörök előre kidolgozhatóak.

- Szituáció. Egy szituációt kell a vizsgáztatóval közösen megoldani.

- Hallott szöveg értése. 2 szöveg hangzik el, melyeket kétszer lehet meghallgatni és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat (igaz-hamis állítások, kérdésekre válasz) megoldani. A szövegek elhangzása előtt lehetőség van a feladatot áttanulmányozni.


A vizsgafeladatok a hétköznapi életben, köznapi társalgásban előforduló témákból kerülnek ki, pld: munka, tanulás, szabadidő, utazás, hobbi, család.


Az írásbelin nyomtatott egy-, vagy kétnyelvű szótár használható.


Eredmények

A vizsgaeredmények 30 nappal az utolsó írásbeli vizsganap után tekinthetők meg a BME honlapon. A sikeresen vizsgázóknak a NYAK megbízásából a Pénzjegynyomda készíti el akkreditált bizonyítványt, amit a vizsgaközpont juttat el a vizsgázóknak legkésőbb a vizsga időpontjától számított 60 napon belül.