KeresésITK Origo nyelvvizsga

Szerintünk:

Akik esetleg anyanyelvi környezetben (is) fejlesztették a nyelvtudásukat, azoknak semmiképpen nem ajánlható.  A valós nyelvhasználat helyett a lexikai tudás, a pontos, szabályoknak mindenben megfelelő nyelvismeret kerül számonkérésre. Az írásbeli igen nehéz, jól kell tudni magyarul is… A hagyományos oktatáshoz (nyelvtan-fordítás centrikus) kifejlesztett és azóta is ebben a formában megmaradó, ilyen típusú tudást számonkérő vizsga. A szóbeli vizsgarész nem nehezebb, mint bármelyik másik vizsgánál és igen, itt lehet a hagyományos ’I can see ….. in the picture’ mondatot használni.

 

A vizsga részei

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melyek külön is letehetőek. A sikertelen részvizsga ismételhető jelentkezési díj befizetése ellenében, a sikeres részvizsgáról bizonyítványt állítanak ki.

 

A vizsga tartalma

Alapfokon az írásbeli vizsga időtartama 60 perc.
Az írásbeli vizsga papír alapú, a feladatok sorrendje nem megszabott, feladatonkénti időkorlátozás nincs, nyomtatott szótár használata megengedett. A feladatok: olvasás-szövegértés, közvetítés és irányított fogalmazás.

A szóbeli vizsga időtartama kb. 10 perc.
Felkészülési idő nincs. A szóbeli vizsga része egy külön beszédértést mérő feladat megoldása, mely a vizsga többi részétől eltérő időpontban történik.
A szóbeli vizsgán a nyelvhelyességet, a kiejtést és a beszédértést a vizsgabizottság a három részfeladat alapján összesítve értékelik. A részfeladatok: általános beszélgetés, képleírás, szituáció.

Középfokon az írásbeli vizsga időtartama 210 perc.
A vizsga papír alapú, a feleletválasztós teszt megoldására 30 perc áll rendelkezésre, melyhez segédeszköz nem használható. A vizsga további részében a feladatok sorrendje tetszőleges, feladatonkénti időkorlátozás nincs. A feladatok: magyar- angol és angol-magyar fordítás, szövegértés és irányított fogalmazás.
A szóbeli vizsga időtartama kb. 15 + 20–25 (labor) perc.
Felkészülési idő nincs. A szóbeli vizsgán a beszédértést és a kiejtést a vizsgabizottság a három részfeladat alapján összesítve értékeli. Ezek itt is: általános beszélgetés, képleírás, szituáció.

A magnónál a szövegeket háromszor lehet meghallgatni!

 

Segédeszközök

Nyomtatott szótár az írásbelin használható (kivéve nyelvismeret rész azaz teszt). Természetesen a szóbelin semmilyen segédeszköz használata nem engedélyezett.

 

Eredmények

A vizsgaeredményeket a vizsga után 30 napon belül közlik.
A bizonyítvány a vizsgát követő 4–8 héten belül (legkésőbb 8 hét alatt) készül el és postai úton jut el a vizsgázóhoz.

 

Mintafeladatok itt.

Honlap