KeresésObject pronouns - tárgyas névmások

Object pronouns (tárgyas névmások)

Personal pronouns

(Személyes névmások)

Object pronouns

(Tárgyas névmások)

I

me

You

you

He

him

She

her

It

it

We

us

You

you

They

them

 

 

Mikor használjuk?

A személyes névmásokat használjuk, ha az alanyt akarjuk helyettesíteni, azaz arról beszélünk, aki csinál valamit, akivel történik valami.

A tárgyas névmásokat használjuk, ha nem az alanyról van szó, azaz akinek, akivel, akihez, akiről, akit érint az, amit csinálunk. Jellemzően elöljárók után használatos.

Az angolban a szórend meglehetősen kötött, azaz a sorrend alany – állítmány – stb. Ki – csinál – stb (mit,hol, mikor, kivel … )

Tehát az ige (az állítmány) ELŐTT áll az alany (névmások esetén a személyes névmás – personal pronoun). Ha az ige UTÁN szerepel a névmás, akkor már az objective pronoun-t (tárgyas névmást) kell használnunk.


Pl.: He loves me. Ő szeret engem.

I love him. Én szeretem őt.

I love him but he doesn’t love me. Én szeretem őt, de ő nem szeret engem.

Are you coming with us? – Jössz velünk?

We are going with them. Mi velük megyünk.

 

gyakorló feladat