KeresésEgyszerű múlt kezdőknek

Egyszerű múlt - Past Simple

Az egyszerű múltat akkor használjuk, ha valami a múltban megtörtént. A mondatban általában időhatározót is használunk azaz megmondjuk, mikor történt, amiről beszélünk.

Képzése:

Az angol igéknek 3 alakjuk van, ebből a múlt időhöz a második alakot használjuk. Ezt normál esetben úgy képezzük, hogy az ige végére egy -ED ragot teszünk.

Pl.: work - worked

play - played

DE.

Az angolban van nagyon sok rendhagyó ige, amely nem a fenti szabály alapján képzi a második (és a harmadik) alakot. Ezeket sajnos meg kell tanulni. Célszerű mind a három alakot egyszerre begyakorolni a későbbiekben úgyis szükség lesz rájuk;)

A leggyakoribb rendhagyó igéket megtalálhatod az alábbi videóban, egy hosszabb listáért pedig kattints ide.

Kérdések:

Egyszerű múlt időben a kérdésekhez a DID segédigét használjuk. Ilyenkor azonban az igét már nem tesszük múlt időbe, csak a szótári alak marad.

Pl:

Did you go to school yesterday?

Did she help the old lady last month?

What did we do last weekend?


Tagadás:

Tagadáshoz szintén a did segédigét használjuk azaz a tagadáshoz DID NOT (DIDN'T) kell egyszerű múlt időben, és az ige itt is szótári alakban áll.

Pl:

They didn't play football last week.

He didn't write a letter 2 weeks ago.

 

Leggyakrabban használt időhatározói:

yesterday – tegnap

the day before yesterday – tegnapelőtt

last week – múlt héten

last month – múlt hónapban

last year – múlt évben

last ….. – múlt ….

1 week ago – egy héttel ezelőtt

two months ago – két hónappal ezelőtt

….. ago – …. (idővel) ezelőtt


gyakorló feladatok