KeresésKérdések feltevése az angolban

Kérdőmondatok szerkesztése

Eldöntendő kérdés (igen vagy nem lehet a válasz):

 

Ha az állítmány létige, fordított szórendet használunk.

 

He is at home now.   -   Is he at home now?

You are cooking chicken.  -  Are you cooking chicken?

 

Az  összes többi esetben segédigével kérdezünk, amelyet egyenes szórend követ.

 

They visit granny every week. -  Do they visit granny every week?

He can ski. -  Can he ski?

He went to school. -  Did he go to school?

 

 

Kiegészítendő kérdés:

 

A mondat legelején mindig kérdőszó áll, egyébként ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az eldöntendő kérdésnél.

 

He is at home. -  Where is he?

I am playing chess.  -  What are you doing?

He plays tennis every day..  -  What does he do every day?

We rarely clean the room.  -   How often do you clean the room?

He can play football.  -  What can he play?

 

Amennyiben az alanyra kérdezünk, nem használunk segédigét.

Mary cleans the room. -  Who cleans the room?

I went home.  -  Who went home?

 

 

gyakorló feladatok