KeresésFőnevek, többesszámok

Főnevek (Nouns)

Fajtái:

-         Köznév: child, table, dog

-         Tulajdonnév: Arthur, Mr Jones, London

-         Gyűjtőnév: people (emberek), police (rendőrség), army (hadsereg, katonaság)

-         Elvont főnév: love, pain (fájdalom), happiness (boldogság)

A főnevek többes száma:


Többes számban a főnevek általában „s” végződést kapnak.

 

Kivételek:

-       „es” végződést kapnak az -s, -ss, -ch, -tch, -sh, -x és -o végződésű főnevek (kivéve az idegen eredetűek)

Pl.: bus (busz) -buses       ash (hamu) -ashes             tomato (paradicsom)-tomatoes

fox (róka) -foxes      match (gyufa)-matches     potato (burgonya) -potatoes

DE: photo (fotó) -photos

 

-       Az –y-ra végződő főneveknél, ha az y előtt mássalhangó áll, az y „ie”-re módosul.

Pl.: baby-babies       lady - ladies

 

-       Az –f és –fe végű főnevek „ves” végződést kapnak.

Pl.: knife (kés) -knives         wife (feleség) -wives

 

-       A leggyakoribb rendhagyó többesszámok:

man (férfi) -men                   foot (lábfej) -feet               child (gyerek) -children

woman (nő) -women            goose (liba) -geese            ox (ökör) -oxen

mouse (egér) -mice               tooth (fog) -teeth

 

genius (lángelme) -genii              datum (adat) -data                  basis (alap) -bases

bacillus -bacilli          phenomenon (jelenség) -phenomena        crisis (krízis) -crises

(Utóbbiak latin eredetű szavak, többes számuk a latin nyelvtan szabályai alapján képződtek.)

 

-       Egyes főnevek csak egyes számban használhatóak (ide tartozik az összes megszámlálhatatlan főnév):

accommodation (szállás)          advice (tanács)                    information (információ)            homework (házi feladat)             baggage (csomag)                damage (kár)                                news (hírek)                                    rubbish (szemét)               luggage (csomag)

Ezek után a szavak után az állítmány mindig egyes számban áll!

Pl.: Some news says that he is a murderer.

 

-       Egyes főneveknek csak többes számú alakjuk van. Ide tartozik minden olyan szerszám és ruhadarab, amely két egyforma részből áll.

police (rendőrség)                glasses (szemüveg)             scissors (olló)

people (emberek)                 jeans (farmer)                     trousers (nadrág)

Ezek után a szavak után az állítmány mindig többesszámban áll!

Pl.: Where are my scissors?

 

-           Néhány főnév egyes és többes száma megegyezik:

fish (hal, halak)                        sheep (birka, birkák)

salmon (lazac, lazacok)          deer (szarvas, szarvasok)

Pl.: There are a lot of fish in the river.

There is a fish on the table.