KeresésTanulj angolul idézetekkel

online angol tanulás idézetekkel

 

 

View life as a continuous learning experience.    Denis Waitley

 

Tekints úgy az életre, mint egy tanulási folyamatra.

 

 

A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.
Arnold H. Glasow

Egy igaz barát sosem áll az utadba, kivéve, ha lefelé csúszol.

 

 

Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe. Albert Einstein


Két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. De a világegyetemben nem vagyok biztos.

 

 

I never drink water because of the disgusting things that fish do in it.
W.C. Fields

Sosem iszom vizet a gusztustalan dolgok miatt, amit a halak csinálnak benne.

 

 

I'd rather regret the things I've done than regret the things I haven't done.
Lucille Ball

Inkább bánom majd azt, amit tettem, mint azt, hogy nem tettem meg dolgokat.

 

 

I am not worried about the deficit. It is big enough to take care of itself.
Ronald Reagan

Nem aggódom a hiány miatt. Elég nagy már, hogy vigyázzon magára.

 

 

The only way to keep your health is to eat what you don't want, drink what you don't like, and do what you'd rather not.
Mark Twain

Csak úgy maradhatsz egészséges, ha azt eszed, amit nem akarsz, azt iszod, amit nem szeretsz és azt teszed, amit inkább nem tennél.

 

 

The more you explain it, the more I don't understand it.
Mark Twain

Minél többet magyarázod, annál jobban nem értem.

 

 

Never put off till tomorrow what you can do the day after tomorrow.
Mark Twain

Sose halaszd holnapra, amit megtehetsz holnapután is.

 

 

Go to Heaven for the climate, Hell for the company. Mark Twain

Menj a mennyországba a klíma miatt, a pokolba pedig a társaságért.

 


Giving up smoking is the easiest thing in the world. I know because I've done it thousands of times.
Mark Twain

Leszokni a dohányzásról a legkönnyebb dolog a világon. Én már csak tudom, több ezerszer megtettem.

 

 

Cauliflower is nothing but cabbage with a college education.
Mark Twain

A karfiol nem más, mint egy egyetemet végzett káposzta.


 

 

Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured.
Mark Twain

A harag egy olyan sav, ami többet tud ártani annak, amiben tárolják, mint bárminek, amire ráöntik.

 

 

Be careful about reading health books. You may die of a misprint.
Mark Twain

Légy óvatos az egészséges életmód könyvekkel. Belehalhatsz egy nyomdahibába.

 

 

A drunk was in front of a judge. The judge says "You've been brought here for drinking." The drunk says "Okay, let's get started."  Henny Youngman

Egy részeg a bíró előtt. "Önt az italozás miatt hívtuk a ide"- mondta a bíró. "Rendben, akkor kezdjünk hozzá!" - mondta a részeg. Henny Youngman

 

 

 

A person who won't read has no advantage over one who can't read. Mark Twain

Az, aki nem akar olvasni, semmivel sincs előnyösebb helyzetben, mint az, aki nem tud olvasni. Mark Twain

 

 

I am fond of pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.
Winston Churchill

Szeretem a disznókat. A kutyák felnéznek ránk. A macskák lenéznek bennünket. Csak a disznók tartanak minket egyenlőnek.

 

 

A politician needs the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month, and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn't happen.
Winston Churchill

Egy politikusnak rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy előre meg tudja mondani, mi történik holnap, a jövő héten, a jövő hónapban és a jövő évben. És azzal a képességgel is, hogy utána meg tudja magyarázni, miért nem az történt. Winston Churchill

 

 

Experience is a comb which nature gives us when we are bald.  ~Proverb

A tapasztalat egy fésű, amit a természet akkor ad a kezünkbe, amikor már kopaszok vagyunk.

 

 

Learn all you can from the mistakes of others.  You won't have time to make them all yourself.  ~Alfred Sheinwold

Tanulj meg mindent, amit lehet, mások hibájából. Nem lesz időd mindet magadnak elkövetni.

 

 

God is good, but never dance in a small boat.  ~Irish Saying

Az Isten jó, de azért sose táncolj kicsi csónakban.

 

 

Fear less, hope more; eat less, chew more; whine less, breathe more; talk less, say more; hate less, love more; and all good things are yours.  ~Swedish Proverb

Kevesebbet félj, remélj többet; kevesebbet egyél, rágj többet; kevesebbet siránkozz, lélegezz többet; kevesebbet gyűlölj, szeress többet; és minden, ami jó a tiéd lesz.

 

 

Make somebody happy today.  Mind your own business.  ~Ann Landers

Tégy ma valakit boldoggá. Foglalkozz a saját dolgoddal.

 

 

Women are meant to be loved, not to be understood.  ~Anonym

Alapvetően a nőket szeretni kell, nem érteni.

 

 

It wasn't raining when Noah built the ark.  ~Howard Ruff

Nem esett, amikor Noé elkezdte építeni a bárkát.

 

 

Never explain.  Your friends do not need it and your enemies will not believe it anyway.  ~Elbert Hubbard

Soha ne magyarázkodj. A barátaidnak nem kell, az ellenségeid pedig úgysem hiszik el.

 

 

You can tell more about a person by what he says about others than you can by what others say about him.  ~Leo Aikman

Többet tudhatsz meg valakiről abból, amit másokról mond, mint abból, amit mások mondanak róla.

 

 

Learning is like rowing upstream:  not to advance is to drop back.  ~Chinese Proverb

A tanulás olyan, mint árral szemben evezni: ha nem haladsz előre folyamatosan, visszasodródsz. - kínai mondás.

 

 

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty.  ~Henry Ford

Bárki, aki abbahagyja a tanulást, öreg, akár húsz éves, akár nyolcvan.

 

 

Beware of the man who works hard to learn something, learns it, and finds himself no wiser than before.  ~Kurt Vonnegut, Jr.

Vigyázz azzal az emberrel, aki keményen dolgozik azért, hogy megtanuljon valamit, megtanulja és nem érzi magát okosabbnak, mint előtte.

 

 

I am always ready to learn although I do not always like being taught.  ~Winston Churchill

Mindig készen állok arra, hogy tanuljak, bár nem mindig szeretem, ha tanítani akarnak. ~Winston Churchill

 

 

I don't think much of a man who is not wiser today than he was yesterday.  ~Abraham Lincoln

Nem sokra tartom az olyan embert, aki nem okosabb ma, mint tegnap volt. ~Abraham Lincoln