KeresésBefejezett folyamatos múlt - Past Perfect Continuous

Folyamatos befejezett múlt idő ( Past Perfect Continuous)

Képzése

had been + ige + ing

Pl.: He had been working there for ten years before he became a manager.

 

Kérdésnél fordított szórendet használunk.

Pl.: Had he been working there for ten years before he became a manager?

Tagadásnál a “not” szócskát használjuk.

Pl.: He had not (hadn’t) been working there for ten years before he became a manager.

 

Használata

A múltban kezdődött cselekvés kifejezésére, amely folyamatos, és vagy egy későbbi időpontig, vagy egy későbbi cselekvés megindulásáig vagy tovább tartott.

Pl.: After she had been doing the rooms for three hours, she decided to have a rest. By that time she had been working for three hours.

 

Jellemző időhatározók:

when, after, before, by that time, since, for

 

A befejezett és a folyamatos befejezett múlt összehasonlítása

He had repaired the engine. - A munka már készen volt, befejeződött.

He had been repairing the engine. - Nem tudjuk, hogy a munka befejeződött-e, csak azt, hogy eddig az alany a javítással foglalkozott.

 

A folyamatos igeidőnél maga a cselekvés és annak folyamatossága hangsúlyos.

 


további gyakorló feladatok