KeresésSzámok az angolban - Numbers in English

Numbers - Counting / Számok - Számolás

1 – one

11 – eleven

2 – two

12 – twelve

3 – three

13 – thirteen

4 – four

14 – fourteen

5 – five

15 – fifteen

6 – six

16 – sixteen

7 – seven

17 – seventeen

8 – eight

18 – eighteen

9 – nine

19 – nineteen

10 – ten

20 – twenty

 

Listen and repeat.

Hallgasd és ismételd.


Tizes csoportok

10 – tencounting számok tanulása

20 – twenty

30 – thirty

40 – forty

50 – fifty

60 – sixty

70 – seventy

80 – eighty

90 – ninety

100 – hundred

1000 – thousand


Húsz felett csak hozzátesszük a tizes csoportokhoz egytől kilencig a számokat.

Pl:

21 – twenty-one

44 – forty-four

59 – fifty-nine

83 – eighty-three


Száz és ezer felett szintén.

Pl:

124 – one hundred and twenty-four

989 – nine hundred and eighty-nine

2011 – two thousand and eleven

10476 – ten thousand four hundred and seventy-six

 

Listen and repeat.

Hallgasd és ismételd.