KeresésVonatkozói mellékmondat - Relatice Clauses -Non-defining

Bővítő értelmű vonatkozói mellékmondatok (Non-defining relative clauses)

extra info
A bővítő értelmű mellékmondatok nem feltétlenül szükségesek a főmondat értelmezéséhez , elhagyásuk esetén is egyértelmű a főmondat, csak egy plussz információt adnak. A mellékmondat ebben az esetben is a jelzett szó után áll, de attól vesszővel választjuk el. A vonatkozó névmás soha nem hagyható el a bővítő értelmű mellékmondatból!
Pl.: Jane, who is in London, is my best friend.
Ha ebben az esetben elhagyjuk a mellékmondatot, a főmondat teljesen érthető marad. Az, hogy a legjobb barátnőm jelenleg Londonban tartózkodik csak egy plussz infó, nem szükséges ahhoz, hogy a beszélgetőtárs egyértelműen tudja, kiről van szó.

A bővítő értelmű mellékmondatokban használt vonatkozó névmások:


alanyesetben      tárgyesetben       birtokosesetben

élőlényekre                             Who                   whom/who                 whose
élettelen dologra                  Which                      which                whose/of which

Bővítő értelmű mellékmondatoknál a “that” nem használható.

My neighbour, who is very pessimistic, says there will be no apples this year.

Peter, whom everyone suspected, turned out to be innocent.
Peter, who everyone suspected, turned out to be innocent.

Ann, whose children are at school all day, is trying to get a job.

The 8.15 train, which is very punctual, was late today.

These books, which are sold in different colours, worth reading.

His house, whose windows were all broken, was a depressing sight.
His house, the windows of which were all broken, was a depressing sight.

Elöljárós tárgyesetben élőlények esetén az “elöljárószó+whom”, élettelen dolgok esetén pedig az “elöljárószó + which” szerkezetet használjuk. Az elöljárószó a tagmondat végére is kerülhet, ebben az esetben a “whom” helyett általában “who”-t használunk.
Pl.: Peter, with whom I played tennis, was fitter that me.
Peter, who I played tennis with, was fitter than me.
His house, for which he paid $10.000, is now worth $50.000.
His house, which he paid $10.000 for, is now worth $50.000.

 


irány a gyakorlás