KeresésPannon nyelvvizsga

Szerintünk:

Van magyar és angol nyelvű közvetítés is, ami sohasem könnyű, de nem szószerinti fordítást várnak el, csak a lényegnek kell szerepelni a megoldásban. A sikert elősegíti az is, hogy megadják a fontosabb és elvárt kifejezéseket. Elég sok a feladat (2 fogalmazás is van), de nem túl nehéz a szövegek nyelvezete. A szóbelin van felkészülési idő. Összességében átlagosnak mondható a nehézsége, nem könnyű, de van nehezebb vizsga is a palettán.


Írásbeli vizsgarész

1. Szövegértés nyitott kérdésekkel: 10 db 1 pontos angol nyelvű kérdés, rövid angol nyelvű válaszokkal kell rájuk válaszolni. A kérések nem feltétlen sorrendben vannak, ami nehezíti a feladatot. Értelmezni, következtetni is kell.

2. Szövegkiegészítés: 1 összefüggő, 18-22 soros szöveg; a szöveget ki kell egészíteni a megadott 13 mondat vagy tagmondat közül 10-zel. Általános szövegértést vizsgál, a szöveg maga nem túl nehéz.

3. Gap filling feladat
Lyukas szöveg kitöltése megadott szavakkal.
Az elérhető pontszám: 40 pont

4. Közvetítés: a feladat magyar nyelvű szöveg lényegét idegen nyelven összefoglalni, idegen nyelvű szöveg lényegét magyar nyelven összefoglalni. A fontosabb kifejezéseket kiemelték ezeknek kell szerepelniük a fordításban. Nem szószerinti, de szöveghű fordítás a cél. A feladathoz szótár használható.

Az elérhető pontszám: 40 pont (20+20 pont)

5. Írásfeladat: magyar nyelven kapott információk (3-5 egység) alapján a vizsgázó két különböző műfajú idegen nyelvű szöveget alkot (pl. magánlevelet és hivatalos levelet ír). A feladathoz szótár használható.

Az elérhető pontszám: 40 pont

Szóbeli vizsgarész


A felkészülés megkezdése előtt a vizsgázó kihúzza vizsgafeladatsorát, amelyen magyar nyelven szerepelnek a feladatra vonatkozó utasítások és az elérhető maximális pontszám.
Felkészülési idő: 20 perc

1. Irányított beszélgetés a vizsgázó a vizsgáztatóval mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban, mindennapi témákkal kapcsolatosan folytat beszélgetést.

Az elérhető pontszám: 20

2. Önálló beszéd vizuális stimulus alapján. A vizsgázó két kép alapján beszél önállóan valamely témáról, a képekkel kapcsolatosan magyaráz, érvel, indokol, meggyőz.

Az elérhető pontszám: 20

3. Szituáció: szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval magyar nyelvű szituáció alapján. A vizsgázó a mindennapi életben előforduló szituációban folytat beszélgetést, old meg problémát a vizsgáztatóval.

Az elérhető pontszám: 20

4. Idegen nyelvű szöveg közvetítése magyar nyelven: a vizsgázó idegen nyelvű szöveg lényeges információit közvetíti magyar nyelven.

Az elérhető pontszám: 10

Beszédértés vizsgarész


A vizsga időtartama: 20 perc

A vizsgázó kettő, 1 monologikus és 1 dialogikus szöveget hallgat meg kétszer. A szövegek meghallgatása után a vizsgázó a szöveggel kapcsolatos idegen nyelvű kérdésekre válaszol, illetve rövid információkkal egészít ki táblázatot.

Mintafeladatok: itt.

Honlap.