Keresés



DExam nyelvvizsga leírás

Szerintünk:

A bőség zavara! Annyi minden választható (ezzel is reklámozzák:). Például érdeklődési körnek megfelelő modult, azaz reál vagy humán érdeklődési kört lehet megjelölni, így a vizsga egyes feladatai, illetve az azokhoz kapcsolódó szövegek ezekből a témakörökből kerülnek ki. Persze mellettük általános témakörök is megjelennek. Amennyiben a vizsgázó kéri, lehetősége van arra, hogy a szóbeli részvizsgát vagy a komplex vizsgát egy napon tegye le. Sőt, a vizsgázótárs is előre megválasztható. A szóbelin 10 perc felkészülési idő van, ami szintén nagyban könnyíti a vizsgát. A debreceniek imádják, nem véletlenül. Nem egy nehéz vizsga:)

A vizsga részei

A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll, melyek külön is letehetőek. Ha a vizsgázó komplex nyelvvizsgára jelentkezett, de csak az egyik részvizsga sikerült, a sikeres részvizsgáról bizonyítványt kap.

A vizsga tartalma

Magnó

A vizsga-feladatsor mindig 3 különböző hanganyagból áll, amelyekhez 3 különböző típusú feladat kapcsolódik:

  1. hozzárendelés,
  2. kiegészítés,
  3. többszörös feleletválasztás.

A szövegeket kétszer lehet meghallgatni.

Beszédkészség

A DExam szóbeli vizsga páros vizsga, azaz egyszerre 2 vizsgázó van jelen, akik 2 vizsgáztató előtt teszik le a vizsgát.

A vizsga megkezdése előtt 10 perc felkészülési idő áll a vizsgázók rendelkezésére. Ez idő alatt kell felkészülniük az első feladat előadására. A felkészülés során szótárt vagy más segédeszközt nem használhatnak.

A vizsga bemutatkozással indul, amely arra is szolgál, hogy a vizsgázók hozzászokjanak a vizsgahelyzethez. Ez nem számít bele a vizsgaeredménybe.

A vizsga 3 feladatból áll:

  1. kiselőadás,
  2. társalgás a vizsgáztatóval,
  3. beszélgetés a vizsgázótárssal.

Az első két feladatot egyénileg, a harmadikat pedig párban kell megoldaniuk a vizsgázóknak.

Az első feladat egy önálló kiselőadás. A vizsgázó két rövid, modulválasztásának megfelelő tudományos ismeretterjesztő jellegű szöveget kap. A vizsgázó rövid mérlegelés után választhat, melyik témáról szeretne beszélni. A vizsgázó feladata, hogy a szöveghez kapcsolódó kérdésre 3-4 percben kifejtse válaszát. A szöveg funkciója a téma felvetése, gondolatébresztés a kiselőadáshoz.

A második feladat társalgás a vizsgáztatóval, mely általános témákat érint.

A harmadik feladatban a vizsgázók egymással társalognak, egy adott jelenség, szokás, stb. előnyeit és hátrányait vitatják meg, saját álláspontjuk mellett érvelnek, stb.

Írásbeli:

Írott szöveg értése és nyelvismeret

A vizsga-feladatsor mindig 4 különböző témájú, autentikus forrásból származó szövegből áll, amelyekhez 4 különböző típusú feladat kapcsolódik:

  1. rövid választ igénylő kérdések,
  2. mondatrészlet visszahelyezése a szövegbe,
  3. igaz / hamis állítás,
  4. hiányos szöveg kiegészítése szókészletből (gap filling) / 4 válaszlehetőségből (multiple choice test).

A 4 feladatból 2 mindig modulfeladat, 2 pedig a modulok közös részét képező általános témájú feladat.

A négy feladatból 3 az írott szöveg értését és 1 a nyelvismeretet méri.

Íráskészség

A feladatsor mindig két különböző műfajt képviselő feladatból áll, ahol az egyik mindig levél, a másik pedig fogalmazás.

Egyéb:

Segédeszközök (könyv, szótár, jegyzet) használata nem megengedett.

A Vizsgaközpont a sikeres nyelvvizsgáról a vizsga időpontjától számított legkésőbb 60 napon (fellebbezés esetén 75 napon) belül elkészítteti a vizsgabizonyítványt.

 

 

Mintafeladat: itt

Honlap.